Oppdatere medlemsregisteret innen 30. april

Klubben må rapportere medlemsopplysninger innen 30. april

Fristen for å registrere opplysningene er da flyttet fra 31. januar til 30. april. Dette er for å samkjøre registreringsfristen med søknadsfristen for momskompensasjon og for utstyrsmidler. Ved at årsmøtefristen (31. mars) settes før rapporteringsfristen (30. april), vil opplysningene som legges inn i registeret dessuten være helt oppdaterte f.eks. mht. hvem som er valgt inn i styret.

De av dere som ikke er oppført med fødselsdato i medlemsregistret kan regne med å måtte oppgi dette innen 30. april.

label