Flau Bris medlemsservice

Flau Bris medlemsservice vil også denne sommeren sende SMS meldinger til spillere med info om treninger og hvor mange som har planer om å delta.
Vi benytter de tlf nr som er registrert på Telefon og adresser siden.
Send mail til styret@flaubris.no dersom dere finner feil så skal vi få det oppdatert så snart som mulig.

Dette er en tjeneste levert av styremedlem Kjell som også er sjef for Kommunikasjon over digitale flater.

label