Referat årsmøte/annual meeting 2013

Tid: Torsdag 6. juni 2013 kl. 19:00
Sted: Yonas Pizzeria & Catering
Til stede (7): Thomas, Truls, Andreas, Frode, Stig, Kjell og Hans-Henry
Varighet: Ca 2 timer

Sak 01/13 – Godkjenning av innkalling og dagsorden

 • Ingen innvendinger

Sak 02/13 – Valg av referent og ordstyrer

 • Referent Hans-Henry
 • Ordstyrer Kjell

Sak 03/13 – Økonomi
-Stig informerer

 • 45.000 på konto før sesong, 45.000,- etter sesongavslutning
 • 23 betalende medlemmer
 • Noe utestående på basketballer. Frode kjøper uavhentet basketball.
 • Sunn økonomi

Årsmøtet uttrykker glede over kreativ bokføring.

Vedtak
Maten ble akkurat servert så årsmøtet vedtok regnskapet presentert av økonomisjef Stig uten videre innvendinger.

Sak 04/13 – Årsmelding

 • 23 betalende medlemmer (28 i 2012), 4 nye: Andreas “Stakkar ikke fått noe kallenavn ennå” Wefring, Arne “Kaffemannen” Risø Nilsen og Jan “Stakkar ikke fått noe kallenavn ennå” Heier Johansen, Martin Bron pedersen.
 • Bra oppmøte på trening så og si hele sesongen
 • Alt står bra til med klubben
 • Bra stemning og intensitet på trening

Sak 05/13 – Vedta ny lov for idrettslag

Vedtak
7 gafler av 7 mulige vedtok ny lov for idrettslag.

Sak 06/13 – Avgiftsbelagt sommertrening

 • Varighet på dette samt økonomi?
 • 605,-/time fra 21. mai.

Vedtak
Sende mail til spillere hvor vi informerer om at vi trener ut juni dersom det er interesse for det (kort svarfrist) og tar fri juli. Dersom det ikke er bra nok respons på trening ut juni stopper vi trening øyeblikkelig. Styret skal også prøve å få endret treningstid litt senere på kvelden, 20:30-22:00.

Styret får ansvar for å avgjøre hvilken periode vi skal trene.

Klubben har også basketballer som medlemmer kan benytte dersom de skal spille på utebaner. Kontakt Hans-Henry.

Sak 07/13 – Delta på serie/turnering neste sesong?

 • Skriftlig forslag fra Frode.
 • Hvem skal være ansvarlig for dette?
 • Økonomi?

Vedtak
Styret sjekker interessen for treningskamp ila høsten og kontakter verdige motstanderlag.

Sak 08/13 – Kontingent neste år

 • Skal vi fortsette med å tillate halvårlige innbetalinger?
 • Hva skal neste års kontingent settes til?

Vedtak
Årsmøtet vedtok medlemskontingent på 1000,- for sesongen 2013/2014 som skal innbetales ved sesongstart.
Vi ønsker å opprettholde medlemsmassen på ca 25 betalende spillere.

Sak 09/13 – Evaluering av sesongen

 • bra intensitet, bra oppmøte,

Sak 10/13 Valg

 • Styret ble enstemmig gjenvalgt for neste sesong
 • Frode ble enstemmig valgt som revisor for neste sesong.
label,