Saksliste årsmøte 2019 Flau Bris Basketballklubb

Hvis det ikke kommer store innvendinger foreslår jeg vi arrangerer årsmøte torsdag 28. mars kl. 21.00 på Yonas Pizza & Catering da det er et krav om å gjennomføre det før 1. april.

Foreløpig saksliste er som følger.

Sak 01/19 – Godkjennig av innkalling og dagsorden

Sak 02/19 – Valg av referant og ordstyrer

Sak 03/19 – Økonomi

Sak 04/19 – Årsmelding

Sak 05/19 – Kontingent 2019/2020

Sak 06/19 – Valg av ny styreleder og 2 stk styremedlemmer

Sak 07/19 – Eventuelt

Klubben dekker utgifter til pizza, mens hver enkelt spiller dekker utgifter til egen drikke.

label