NBBF Talentligaen

nbbf-talent-league-norway-logoNorges Basketballforbund ønsker, gjennom et pilotprosjekt, å kunne tilby morgendagens helter et bedret sportslig tilbud for sesongen 2015/2016, med en dobbel serie som arrangeres gjennom hele sesongen.

Dette vil være en turnering som går helt på siden av alle andre seriespill og turneringer, og vil således kunne åpne på en viss grad av fleksibilitet med hensyn til spilletillatelser etc.. Det vil tilrettelegges, slik at arrangementene ikke kolliderer med ordinært seriespill.

Målgrupper for turneringen er

 • Lag og spillere med ambisjoner for toppligaen.
 • «Farmerlag» og reservebenkene for toppligalag.
 • «Upcoming» spillere, primært inntil U23

Turneringsmodell

Det er tenkt en modell med dobbelt serie + finalehelg gjennom ~5 turneringshelger, spredt gjennom hele sesongen. Hvert av de deltakende lagene har ansvar for å arrangere én turneringshelg. Turneringen er frittstående i forhold til NBBFs øvrige seriesystem, men forutsetter at spillerne også deltar i disse.

Eksempler på turneringshelger (lørdag‐søndag)

Primo september 2015:    Turneringshelg 1 Region Nord (Tromsø)
Ultimo september 2015: Turneringshelg 2 Region Øst (Oslo)
Medio desember 2015: Turneringshelg 3 Region Vest (Bergen)
Ultimo januar 2016: Turneringshelg 4 Region Midt (Trondheim)
April/mai 2016: Turneringshelg 5 Region Sør (Kristiansand)

Eksempler på totale *)Reisekostnader

Reiseutgifter for hvert lag á 9 spillere + 1 coach estimeres til ca.:

 • 58.000 for lag fra Region Øst
 • 87.000 for lag fra Region Vest
 • 98.000 for lag fra Region Midt
 • 123.000 for lag fra Region Nord

*)= Regnet med rimeligste flybilletter t/r, lokaltransport på ankomststed med flybuss, og losji til 500 kr/person som arrangør skaffer til veie. Mat er og annen lokaltransport etc. er ikke medregnet. (Reiser mellom Kristiansand og Oslo er regnet med bil.)

Andre utgifter/plikter

 • 2‐dommersystem, der hjemmelaget betaler (1 kamp pr lag pr helg).
 • 10.000 kr/lag for administrative oppgaver og dommerreiser.
 • Hvert lag forplikter seg til å organisere og gjennomføre ett arrangement med hhv. 3 kamper lørdag og 3 kamper søndag.
 • Arrangørklubb plikter å skaffe til veie rimelig overnatting for 500 kr/spiller (sovesal, vandrerhjem, skole eller tilsvarende)
 • Dommere:
  • Arrangørklubb er ansvarlig for å nominere 2 lokale dommertalenter (regionsdommere).
  • Hvert lag forplikter seg til å skaffe 2 medfølgende dommere til ett av arrangementene.

Rammebetingelser som påmeldte lag skal enes om

 • Arrangementskrav.
 • Generelle turneringsregler.

Det vil bli arrangert et møte på Skype mellom deltakerklubbene for å enes om disse temaene.

Spørsmål kan rettes til

 • ‐ Talent league‐koordinator: Arnulf Sørum ‐ arnulfs@gmail.com ‐ +47‐47824458 ‐
 • President NBBF: Jan Hendrik Parmann – parmann@live.no ‐ +47‐98266201

Påmelding gjøres til

Talent league koordinator: Arnulf Sørum ‐ arnulfs@gmail.com ‐ +47‐47824458

Interesserte klubber/lag må melde fra innen 15. juni 2015.

Med vennlig hilsen
Norges Basketballforbund

Stikkord: Talent League Norway

label, ,