Ikke seriespill for Flau Bris denne sesongen

StopsignEtter å ha vært i dialog med kretssekretær ved Region Nord, Ken Rune Berg, denne uken har styret til Flau Bris Basketballklubb besluttet at vi ikke melder på noe lag til nordnorsk 2. divisjon for herrer denne sesongen.

Årsaken til at vi ikke stiller er blant annet for stor kampbelastning pr helg og dårlig opplegg for dømming. Årets serie er tenkt å gjennomføres med kamphelger hvor det skal spilles tre kamper. I tillegg må hvert lag regne med å dømme tre kamper og stille sekretæriat til tre kamper. Kretsen har sagt at Tromsølag kan kampavvikle sine kamper innad i Tromsø ved noen enkeltkamper, noe som reduserer antall kamphelger, men belastningen med tre kamper  på ei helg + dømming er fortsatt den samme. Vi mener at det ikke er forsvarlig å spille mer enn to kamper pr helg når man i tillegg skal dømme kamper.


På bakgrunn av dette vil vi prøve å ordne “private” kamper med andre Tromsølag for å få litt kamptrening inneværende sesong. Aktuelle kandidater vil da blant annet være Tromsø Storm sitt U20 lag.

Allerede før sesongen 2007/2008 sendte vi inn et ønske til kretsen om hvordan 2. divisjon herrer kunne få et bedre opplegg for serien. Det samme opplegget ble foreslått for kretsen før sesongen 2008/2009 uten at det ble gjort noen endringer da heller. Nedenfor er et utdrag fra e-posten som ble sendt kretsen før sesongen 2007/2008

Regionserien 2. div. menn bør arrangeres etter vanlig serieoppsett med en eller maks to kamper pr. helg.
Dette vil for Tromsølagene medføre to reiser. En til Harstad og en dobbelkamphelg hvor man spiller mot Narvik og Bardu.
For Harstad vil dette medføre to reiser til Tromsø med overnatting.
Kamper mot Bardu og Narvik kan arrangeres en helg (dobbelkamp).
Det samme vil gjelde Bardu og Narvik.
Man kan i tillegg gjøre avtaler med lagene om å spille begge kamper på bortebane mot at man deler på reisekostnader.

Flau Bris kommer nok ikke til å stille lag hvis man legger opp til turneringshelger av følgende grunner:

  • Mer en to kamper pr. helg er ikke forsvarlig når man i tillegg skal dømme kamper.
  • Å arrangere turneringshelger gir liten økomisk  gevinst. De 4-5 Tromsølagene vil få en reise mer med turneringshelger.
  • Den sportslige gevinsten er helt fraværende. Dobbel serie med 12 eller 14 kamper spredt over en sesong er bedre.
  • Ved å i tillegg legge aldersbestemt serie til samme helg mister man mange ressurspersoner som spiller eller dømmer 2. div. kamper selv.

Forslag

  • Ved å sette opp vanlig seriespill vil det ikke være noen tvil om hvem som er arrangør og arrangementet vil bli bedre. 24 sek. klokke må bli obligatorisk.
  • Dommere settes opp av regionen som det står i reglementet til NBBF. Arrangørklubb betaler dommere. Dette vil øke rekrutteringen av dommere og kvaliteten på kampledelsen vil bli bedre.
  • Dette er etter vår mening den eneste måten å ta et skritt videre for basketballen i landsdelen. Kvaliteten på vår regionale 2. div. må bli langt bedre.

Styret v/Flau Bris Basketballklubb

label,